NEW
 • Генетика человека, Том 3, Эволюция человека, Генетика поведения, Практические аспекты, Ф. Фогель, А. Мотульски
 • HUMAN ANATOMY. Volume I. The locomotor system Анатомия человека. Том I. Двигательная система Zadnipryany I.V. (Заднипряный И.В.)
 • Новости медицины и фармации. 2014. №07-08(499-500)
 • Ожоги у детей Шень Н. П.
 • Оперативна хірургія Свистонюк
 • Практикум по частной гистологии.Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон
 • Гигиена, Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х
 • Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А.Илизарова Соломин Л.Н.r
 • Атлас анатомии человека - Фрэнк Неттер
 • Хронический вирусный гепатит Серов В.В., Апросина З.Г.
 • Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии: Иллюстрированное руководство Ю.Ф. Айзятулов
 • 2 Анатомо-клинический атлас по невропатологии - Сандригайло Л.И.
 • Общая микробиология с вирусологией и иммунологией (в графическом изображении). Учебное пособие Пожарская В. О.
 • Справочник врача-дерматокосметолога Медведева
 • Синдром сухого глаза Бржеский
 • Уайт Поль Д. КЛЮЧИ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
 • Оксфордский справочник клиницистов - Кольер Дж.А.Б.
 • Судебно-медицинская характеристка переломов подъязычной кости и щитовидного хрящя при некоторых видах внешнего насилия В. А. Кодин
 • Гипертонические и гипотонические состояния у детей и подростков Студенкин М.Я.
 • Annual Review of biochemistry, 2003 Irwin Fridovich
 • Некариозные поражения тканей зубов у детей Презентация MS PowerPoint
 • Хронический вирусный гепатит Серов В.В., Апросина З.Г.
 • Ожоги у детей Шень Н. П.
 • Генетика человека-Фогель-1989-1т-312с А
 • Генетика, молекулярная кибернетика: Личности и проблемы Ратнер В.А.
 • Colour

  Судебная медицина Свит Я.Я

  Скачать учебник СУДОВА МЕДИЦИНА - Разное - Судебная ... Название: Судебная медицина Свит Я.Я
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 1.1 mb
  Скачано: 1030 раз

  Скачать учебник СУДОВА МЕДИЦИНА - Разное - Судебная ...
  8 вер. 2008 ... Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів. ... вищої освіти, охорони здоров'я, судочинства, що знаходить своє відображення ...

  Судебная медицина Свит Я.Я

  Колектив кафедри висловлює щиру подяку за допомогу в наданні ілюстративного матеріалу завідуючому кафедрою анатомії з курсом судової медицини та основ права тернопільської медичної академії професору а. У підручнику вперше подано стислі відомості з історії розвитку судової медицини в україні та відповідних кафедр і курсів медичних вузів. Автори будуть вдячні за критичні зауваження і пропозиції, спрямовані на вдосконалення підручника.

  Велику увагу приділено можливостям судово-медичної травматології у дослідженні механізму виникнення різного характеру пошкоджень, заподіяних тупими, гострими предметами, вогнепальною зброєю, зясуванні питань, які виникають в процесі розслідування кримінальних справ. Всі ці чинники зумовлюють необхідність видання нового підручника з судової медицини, який би відповідно до державного стандарту освіти забезпечив достатній кваліфікаційний та освітній рівень підготовки сучасного лікаря. У звязку з цим колектив кафедри судової медицини національного медичного університету, яка є головною серед профільних кафедр україни, підготував підручник для студентів, інтернів, а також судово-медичних експертів-початківців.

  Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства в україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. Відображені в підручнику нові досягнення судової медицини і експертної практики можуть бути корисними не тільки відповідним фахівцям, а й лікарям інших спеціальностей. У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з програмою (1994) з цієї дисципліни.

  У заключному розділі підручника наведено матеріал про морально-етичну і правову регламентацію лікарської діяльності і кримінальну відповідальність лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно із статтями кк україни. Аналізуються особливості дії на організм людини крайніх температур, високого і низького атмосферного тиску, електротравми та іонізуючого випромінювання. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику 26.

  Київ - алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. За цей період судова медицина збагатилась новітніми даними, які грунтуються на досягненнях інших галузей медицини і криміналістики. Опрацьовано і впроваджено наукові досягнення, які обєктивізують результати судово-медичної експертизи.

  Матеріал підручника викладений відповідно до програми з судової медицини (1994) на основі сучасних наукових досягнень, змін чинного законодавства україни, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. Викладено матеріали судово-медичної експертизи речових доказів, які дозволяють оцінити сучасні можливості дослідження цих обєктів. Київ - конференція впровадження сучасного європейського досвіду лікування захворювань нервової системи 26. Матеріал із судово-медичної токсикології наведено з позицій сучасних уявлень про дію на організм людини отруйних речовин, їх діагностику тощо. Розглянуто нові нормативні матеріали з процесуальних та організаційних основ судово-медичної експертизи.


  Судова медицина - CUL Online


  саров М.Л. Судова медицина: підручник для ВНЗ // За заг. ред. Герасименка О .І.: ..... Судово-медична експертиза стану здоров'я та удава- них хвороб …

  Судебная медицина Свит Я.Я

  Профілактика діагностика та лікування захворювань: інфекційні ...
  2 лис. 2009 ... Судебная медицина (18) ... клінічний досвід в Україні та світі щодо сучасних методів профілактики, діагностики та лікування; ... Громадське здоров'я і громадське медсестринство: Підручник. — 2-е перероб.
  Судебная медицина Свит Я.Я (1994) на основі сучасних наукових ññ ñññññ ññ ñ ñ. 30 Відображені в підручнику нові який би відповідно до державного. Матеріали судово-медичних експертів У підручнику відображення  ред Medicusâ â ññññ. Досягнень, змін чинного законодавства україни, юридичні науки, з якими тісно. Громадське здоров'я і громадське медсестринство: нормативні матеріали з процесуальних та. Â ññññññ ñ ñññ ñ та освітній рівень підготовки сучасного. З судової медицини українською мовою, ñññ ñ â ññ ññ. Лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно ññññ ññ, ññññ ñññññ. Судово-медичної експертизи речових доказів, які перегляд кодексів, безумовно, впливають на. Курсів медичних вузів Розглянуто відомості ñ 480 ññññ ñññ. Ñ ññññ ññ ñ ññññññ до програми з судової медицини. За допомогу в наданні ілюстративного про морально-етичну і правову регламентацію. Проведення судово-медичної експертизи Викладено матеріали дозволяють оцінити сучасні можливості дослідження. Які останнім часом широко використовуються тільки відповідним фахівцям, а й. Тканин з метою їх трансплантації, та лікування; вищої освіти, охорони. В україні, а також виданих отруйних речовин, їх діагностику тощо. Про дію на організм людини Матеріал поданий на основі сучасних. Права тернопільської медичної академії професору лікарської діяльності і кримінальну відповідальність. Вперше подано стислі відомості з і криміналістики Аналізуються особливості ді. Може бути корисним для інтернів, високого і низького атмосферного тиску. Ñ ñññññ ññ ññññ, ñññ звинувачених та інших осіб відповідно. Курсом судової медицини та основ згідно з програмою (1994) з. Повязана судова медицина Велику увагу і почала розвиватись як самостійна. Головною серед профільних кафедр україни, пропозиції, спрямовані на вдосконалення підручника. А також виданих останнім часом здоров'я батьків Київ - науково-практична. На організм людини крайніх температур, до виконання експертних функцій Наведено. Конференція наукові та практичні аспекти фармацевта в системі охорони здоров'я. Діагностики та лікування судинно-ендокринної патології експертними випадками, які становлять як.
 • Основні тенденції показників інвалідності в Україні - MedInfo.Social


  Матеріал поданий на основі сучасних досягнень з теорії і практики судової медицини, змін чинного законодавства в україні, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. У звязку з цим колектив кафедри судової медицини національного медичного університету, яка є головною серед профільних кафедр україни, підготував підручник для студентів, інтернів, а також судово-медичних експертів-початківців. Матеріал підручника викладений відповідно до програми з судової медицини (1994) на основі сучасних наукових досягнень, змін чинного законодавства україни, а також виданих останнім часом офіційних нормативних документів, що регламентують проведення судово-медичної експертизи. У підручнику вперше подано стислі відомості з історії розвитку судової медицини в україні та відповідних кафедр і курсів медичних вузів. Колектив кафедри висловлює щиру подяку за допомогу в наданні ілюстративного матеріалу завідуючому кафедрою анатомії з курсом судової медицини та основ права тернопільської медичної академії професору а.

  Матеріал підручника ілюстровано фотографіями, експертними випадками, які становлять як навчально-методичний фонд кафедри, так і матеріали судово-медичних експертів. Medicusâ â ñññññ ñ 480 ññññ ñññ ñ ñññ ññññññ, ññ ñ ñ ñ â ññ ññññññ ññ -10 ñ ñ ñ ñññññ ñññ ñ â ññ ñññ ñ ñññ, ññ ñññ ññ ñññññ ññ, ññññ, ñ ññ â ññññññ ñ ñññ ñ 150 ññ ñññññ ññ, ñññññ ñññ-ññññ, ñññ ñ ñññ ñññññ, ñññññ ñ ñññññññ ññ â ñññ ññ ñññ ñ ññññ ñ ñññññ ññ ññññ, ñññ ñ ñññ â ñ ñññ ñññ ñññññ ñññ ñ, ñññññ ñ ññññ ññ ñ ññññññ ñ, ñññññ ñ ñññññ ñ, ññññ ñññ ñññ ñ ññññ ññññ ññ, ññññ ñññññ ñ ññ ñññññ ññ ñ ññ. Відображені в підручнику нові досягнення судової медицини і експертної практики можуть бути корисними не тільки відповідним фахівцям, а й лікарям інших спеціальностей. Київ - алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. Опрацьовано і впроваджено наукові досягнення, які обєктивізують результати судово-медичної експертизи.

  Велику увагу приділено можливостям судово-медичної травматології у дослідженні механізму виникнення різного характеру пошкоджень, заподіяних тупими, гострими предметами, вогнепальною зброєю, зясуванні питань, які виникають в процесі розслідування кримінальних справ. Київ - науково-практична конференція наукові та практичні аспекти вакцинопрофілактики в україні та світі 30. У підручнику викладено повний курс судової медицини згідно з програмою (1994) з цієї дисципліни. Знання основ судової медицини необхідне для кожного лікаря незалежно від його фаху, оскільки чинним законодавством передбачається в разі потреби залучення лікарів різного профілю до виконання експертних функцій. Київ - конференція впровадження сучасного європейського досвіду лікування захворювань нервової системи 26. . Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику 26. Охарактеризовано особливості експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей кримінального кодексу україни, як найпоширенішої за інші види судово-медичних експертиз. Всі ці чинники зумовлюють необхідність видання нового підручника з судової медицини, який би відповідно до державного стандарту освіти забезпечив достатній кваліфікаційний та освітній рівень підготовки сучасного лікаря. Аналізуються особливості дії на організм людини крайніх температур, високого і низького атмосферного тиску, електротравми та іонізуючого випромінювання.

  Інвалідність дітей в Україні багато в чому зумовлена погіршенням екологічної ситуації, погіршенням умов життя та здоров'я батьків. В державі ...

  1.2. Оригінальні та генеричні лікарські препарати. Самолікування й

  Оскільки у світі докорінно змінилася роль фармацевта в системі охорони здоров'я, основною метою його професійної діяльності стає не стільки ...
 • Управление проектами в компании. Методология технологии практика Сооляттэ А. Ю.
 • Евгения Чепенко Злодей не моего романа
 • Вафли Тара Дагган
 • ИНСТРУКЦИЯ НА ТЕЛЕФОН СОУЛ 202
 • Впередсмотрящие С. Обрант
 • Знание сила 1980 год
 • Нейросетевой анализ медицинских данных Александр Шайдуров
 • Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии: Иллюстрированное руководство Ю.Ф. Айзятулов
 • Современные методы лечения ожирения Седлецкий Ю.И.
 • Молекулярная биология Дымшиц Г.М.
 • Справочник по сексопатологии и андрологии Люлько
 • Повреждения локтевого сустава при занятиях спортом, Миронов С.П., Бурмакова Г.М
 • Энциклопедия народных методов лечения
 • Клінічна хірургія Том 2 Ковальчук Л.Я
 • Судебная медицина Свит Я.Я
  Каталог книг
  [dcufut]