NEW
 • Руководство по инфекционным болезням Семенов В. М.
 • Алгоритмы трудной интубации трахеи, Чуев П.Н., Буднюк А.А., Басенко И.Л
 • Реконструктивно-пластическая хирургия в гинекологии Рязанцев Е.Л., Рязанцев М.Е.
 • Современные технологии протезирования, Хеннинг Вульфес
 • Дерматохирургия
 • Лікарські рослини в народі Носалт
 • Невідкладні стани - Регеда М.С.
 • Диагностика болезней внутренних органов, Том 3, Окороков А.Н
 • Current Protocols in Toxicology Mahin D. Maines
 • Электронные устройства в медицинских приборах. Учебное пособие
 • Неотложная кардиология - Руксин В. В. - Руководство для врачей
 • Повреждения локтевого сустава при занятиях спортом, Миронов С.П., Бурмакова Г.М
 • Drug-Nucleic Acid Interactions JONATHAN B. CHAIRES
 • Гипербаро -окситерапия Чуев П.М
 • Истерический характер и истерические проявления
 • Нервно-психические нарушения. Диагностические тесты Владимир Захаров, Татьяна Вознесенская
 • Генетика, молекулярная кибернетика: Личности и проблемы Ратнер В.А.
 • Ballenger s Manual of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
 • Секреты клинической диагностики. Манджони С
 • Лечение открытых переломов и вывихов фаланг пальцев кисти, осложненных гнойно-воспалительным процессом
 • Анатомия человека - Курепина М.М. - Учебник
 • Иридодиагностика. Справочник Кривенко
 • Биофизика - Антонов В.Ф.
 • Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца - Митина И.Н. - Атлас
 • Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных (4-е изд.)
 • Colour

  Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк

  Основи права і законодавства в охороні здоров'я (ISBN 978-617 ... Название: Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 3.3 mb
  Скачано: 1510 раз

  Основи права і законодавства в охороні здоров'я (ISBN 978-617 ...
  Ищите Основи права і законодавства в охороні здоров'я? ... Код товара 868 Автор: Братанюк Л.Є. ... Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних ...

  Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк

  Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчаль-ної програми та вимог кредитно-модульної системи. Volume 2 архів містить книги, яких немає в наявності, але які найближчим часом можуть бути перевидані. .

  Для студентів вищих медичних навчальних закладів іііі рівнів акреди-тації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здоровя. Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі 7. Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань дер-жавотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регу-лювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як консти-туційне, цивільне, кримінальне, медичне, адміністративне, трудове, госпо-дарське, сімейне, екологічне. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища нова пропозиція biological and bioorganic chemistry in 2 books.


  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ОСНОВИ ...


  Метою навчальної дисципліни “Основи правознавства” є засвоєння студентами основних ...... Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я: підручник. ... Кримінальне право України: підручник / За ред. проф.

  Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк

  Основи права і законодавства в охороні здоров'я - підручник / Л ...
  Основи права і законодавства в охороні здоров'я - підручник / Л.Є. Братанюк. - 2-е вид. ➦ купити книгу у Видавництві «Медицина» ✓ Якісні медичні книги ...
  Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі 7. «Основи права» або «Правознавство». Код товара 868 Автор: Братанюк Л. ред. Є. Братанюк Л. закладів / Л. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища нова пропозиція biological and bioorganic chemistry in 2 books. Ищите Основи права і законодавства в охороні здоров'я?. - Видання друге, виправлене. Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчаль-ної програми та вимог кредитно-модульної системи. ;. Для студентів вищих медичних навчальних закладів іііі рівнів акреди-тації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здоровя. Основи права і законодавства в охороні здоров'я [Текст] : підручник для студ вищих навч.
 • Братанюк, Л. Є. - Електронний каталог


  Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань дер-жавотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регу-лювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як консти-туційне, цивільне, кримінальне, медичне, адміністративне, трудове, госпо-дарське, сімейне, екологічне. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища нова пропозиція biological and bioorganic chemistry in 2 books. Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі 7. Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчаль-ної програми та вимог кредитно-модульної системи. Volume 2 архів містить книги, яких немає в наявності, але які найближчим часом можуть бути перевидані. . Для студентів вищих медичних навчальних закладів іііі рівнів акреди-тації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здоровя.

  Основи права і законодавства в охороні здоров'я [Текст] : підручник для студ вищих навч. закладів / Л. Є. Братанюк. - Видання друге, виправлене.

  ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

  Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. ... «Основи права» або «Правознавство». .... владних інститутів: законодавчих органів, органів виконавчої влади ..... охорони здоров'я, освіти, суспільного транспорту і под.;.
 • Управление проектами в компании. Методология технологии практика Сооляттэ А. Ю.
 • Евгения Чепенко Злодей не моего романа
 • Вафли Тара Дагган
 • ИНСТРУКЦИЯ НА ТЕЛЕФОН СОУЛ 202
 • Впередсмотрящие С. Обрант
 • Знание сила 1980 год
 • Нейросетевой анализ медицинских данных Александр Шайдуров
 • Детская реабилитология (учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей). 3-е изд., перераб. и доп. Лильин Е.Т., Доскин В.А.
 • Советы и рецепты потомственного знахаря Страга
 • Частная неврология А.С.Никифоров, Е.И.Гусев
 • CD + DVD Идеальный руководитель Адизес
 • Справочник старшей (главной) медицинской сестры. - Евплов В.
 • Болезнь Крона: клиника, диагностика, лечение Кукош
 • pH-Метрия пищевода и желудка при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., Лакшин А.А., Ракитин Б.В., Трифонов М.М.
 • Основи права і законодавства в охороні здоровя: підручник Братанюк
  Каталог книг
  [dcufut]