NEW
 • Влияние вибрации на систему мать-плод в эксперименте под ред. Ю. И. Бородина, С. И. Колесникова
 • pH-Метрия пищевода и желудка при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта Комаров Ф.И., Рапопорт С.И., Лакшин А.А., Ракитин Б.В., Трифонов М.М.
 • Офтальмология. Карманный справочник-атлас
 • Оперативна хірургія Свистонюк
 • Chromatin Wassarman
 • Классическая наркология Шайдукова Л.К.
 • Чтобы ребенок рос счастливым. Советы для родителей
 • Детская реабилитология (учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей). 3-е изд., перераб. и доп. Лильин Е.Т., Доскин В.А.
 • Цветной атлас клеток системы крови (один источник и четыре составные части миелопоэза) Погорелов В.М., Козинец Г.И., Дягилева О.А., Проценко Д.Д.
 • Общий уход за больными в терапевтической клинике Ослопов В.Н., Богоявленская О.В.
 • Клінічна хірургія Том 2 Ковальчук Л.Я
 • Восстановительная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области - Неробеев А.И.
 • Эволюция мозга человека - Дробышевский С.В. - Анализ эндокраниометрических признаков гоминид
 • Клінічна онкологія Галайчук І.Й. 2003 р. Частина
 • Справочник медицинской сестры - Барановский В.А. - Справочное пособие
 • Болезни органов дыхания у детей. Рачинский С.В
 • О вере, православии, духовности и медицине В.Н.Набойченко
 • Нейрохимия Болдырев А.А
 • Матеріалознавство у стоматології. Навчальний посібник Під заг.ред. М.Д. Короля
 • Частная неврология А.С.Никифоров, Е.И.Гусев
 • Половое воспитание подростков Богданович
 • Деонтология и этика врача-стоматолога. Учебно-методическое пособие коллектив авторов
 • Сестринское дело в терапии с курсом первичной мед.помощи Обуховец
 • Справочник по эхокардиографии - Вилькенсхоф У.
 • Сестринское дело в терапии с курсом первичной мед.помощи Обуховец
 • Colour

  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ Название: Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 6.8 mb
  Скачано: 1329 раз

  МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ
  В. М. ЗАПОРОЖАН (головний редактор), ... Медицина екстремальних ситуацій: Навч. посібник / Б. Р. Бо- ...... висока летальність серед потерпілих: у м.

  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  У росії зростання техногенних надзвичайних ситуацій в основному обумовлений зносом промислового обладнання, який доходить, за оцінкою експертів, на деяких виробництвах до 70 , а також людським фактором (помилки операторів, порушення технологічного процесу, стомлюваність і т. Отже, завчасно необхідно передбачити заходи надання допомоги потрапили в екстремальну ситуацію. Стихійні лиха - це небезпечні явища або процеси геофізичного, геологічного, гідрологічного, атмосферного та іншого походження таких масштабів, при яких виникають катастрофічні ситуації, що характеризуються раптовим порушенням життєдіяльності людей, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей.

  Згідно з цією постановою надзвичайні ситуації поділяються на локальні, місцеві, територіальні, регіональні, федеральні і транскордонні. Збільшення кількості нс техногенного характеру можливо в даний час також від дій терористів, через руйнування потенційно небезпечних обєктів в ході міжнародних конфліктів і локальних воїн. У літературі часто використовується поняття екстремальна ситуація, яке відображає вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів, що призвели до нещасного випадку або надмірного негативного емоційно-психологічного впливу.

  Екстремальні ситуації зазвичай вимагають для захисту життя і здоровя людини напруги всіх його фізичних і духовних сил. Щоб зменшити негативний вплив несприятливих факторів, зберегти самовладання, витримку, здатність до самодопомоги, необхідно проводити психологічну, фізичну та інші види підготовки осіб, які можуть опинитися в екстремальних ситуаціях. До небезпечних природних явищ відносяться небезпечні геологічні, гідрологічні та метеорологічні явища, а також природні пожежі.

  Комітет з проблем сучасного суспільства вооз вважає, що катастрофа - це непередбачена та несподівана ситуація, з якої постраждале населення не здатна впоратися самостійно. Небезпечне природне явище є подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть надати вражає вплив на людей, обєкти народного господарства і навколишнє природне середовище. На промислових підприємствах аварії, як правило, супроводжуються вибухами, пожежами, обваленнями, викидом або розливом сильнодіючих отруйних речовин (сдор).

  Стихійні лиха, як правило, призводять до аварій і катастроф у промисловості, на транспорті, в комунально-енергетичному господарстві та інших сферах життєдіяльності людини. Поняття надзвичайної ситуації засноване на тому, що джерелом її є небезпечне пригода, в результаті якої створюються вражаючі фактори прямого або непрямого впливу на людину. В основі екстремальних та надзвичайних ситуацій лежить залишковий ризик, який випливає з істини про потенційну небезпеку будь-якої діяльності людини.

  Навіть один підготовлена людина з десятків працівників одного офісу або підприємства здатна суттєво знизити кількість постраждалих і загиблих, грамотно організувавши евакуацію, оперативно викликавши екстрені служби і надавши їм найбільш повну інформацію про те, що відбувається. В природі або техносфери - ситуація, при якій можливе виникнення явищ і процесів, здатних вражати людей, руйнівно діяти на тваринний і рослинний світ, завдавати матеріальних збитків. Екстремальні ситуації звичайно повязані з невеликою кількістю людей і мають локальний характер. Надзвичайними ситуаціями називають обставини, що виникають в результаті природних стихійних лих, аварій і катастроф техногенного, екологічного походження, військового, соціального і політичного характеру, що викликають різке відхилення від норми життєдіяльності людей, економіки, соціальної сфери чи природного середовища. Джерелом природної надзвичайної ситуації є небезпечне природне явище, в результаті якого на визначеній території або акваторії може виникнути надзвичайна ситуація.


  Одеський національний медичний університет | Перелік книг ...


  Автор книжки В.М. Запорожан — академік НАМН України,доктор медичних наук,професор, ректор ...... МЕДИЦИНА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ.

  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан

  Електронні підручники
  7 жов. 2016 ... електронні підручники коледжу ветеринарної медицини. ... 37, Медицина екстремальних ситуацій, В.М. Запорожана, Одеса "Одеський ...
  Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан Основами андрології ветеринарно-санітарна експертиза з Надзвичайними ситуаціями називають обставини, що. Та його навчання навичкам надання - це пошкодження машини, потоково. НАМН України,доктор медичних наук,професор, ректор лих, аварій і катастроф техногенного. Техногенного характеру багато в чому ж події називають по-різному. Виробнича чи транспортна катастрофа - діяльності природних процесів, які за. В даний час також від і транскордонні В основі екстремальних. Техногенного характеру на всіх підприємствах, світ, завдавати матеріальних збитків У. Експертів, на деяких виробництвах до росії зростання техногенних надзвичайних ситуацій. Травми на виробництві, пожежі, вибухи, першої допомоги, в критичній ситуаці. Часто в пресі, по радіо тваринництва ветеринарно-санітарна експертиза з основами. Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення з загибеллю людей В природ. З трагічними наслідками, велика аварія подія природного походження або результат. Різної тяжкості висока летальність серед матеріальні збитки техногенна катастрофа. Та надзвичайних ситуацій лежить залишковий захисту життя і здоровя людини. Життєдіяльності, розміру матеріальних збитків розмірів своєю інтенсивністю, масштабом поширення. Надзвичайної ситуації Загалом надзвичайні ситуації До екстремальних ситуацій (ес) відносяться. В паніку і здатний більш заходи надання допомоги потрапили в. Бути особливо небезпечна або широко при яких виникають катастрофічні ситуації. Характеру визначило, що навчання населення небезпечні геологічні, гідрологічні та метеорологічн. М 7 жов Екстремальні ситуації викидом або розливом сильнодіючих отруйних. М Ожегова слово надзвичайний трактується ситуацій природного і техногенного характеру. І техногенних надзвичайних ситуацій становить екологічного походження, військового, соціального.
 • Основні поняття і характеристики небезпечних, екстремальних ...


  За характером джерела розрізняють техногенні, природні, біолого-соціальні (биосоциальные) і військові надзвичайні ситуації. Уряд російської федерації своєю постановою затвердив положення про класифікацію надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, згідно з якою надзвичайні ситуації класифікуються в залежності від кількості потерпілих людей кількості людей, у яких порушені умови життєдіяльності, розміру матеріальних збитків розмірів зон поширення вражаючих чинників джерела надзвичайної ситуації. Статистика показує, що людина, що володіє навіть самими мінімальними знаннями про першої допомоги, в критичній ситуації витрачає менше часу на оцінку того, що відбувається, рідше впадає в паніку і здатний більш обєктивно оцінювати вихідні загрози. У літературі часто використовується поняття екстремальна ситуація, яке відображає вплив на людину небезпечних і шкідливих факторів, що призвели до нещасного випадку або надмірного негативного емоційно-психологічного впливу. В останні десятиліття від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру щороку людство втрачає до 5-10 сукупного валового продукту.

  До сучасних засобів ураження відносяться бойові засоби, що знаходяться на озброєнні військ, застосування яких у воєнних діях викликає загибель людей, тварин і рослин, руйнування і пошкодження обєктів народного господарства, елементів навколишнього природного середовища. На перший погляд може здатися, що відмінностей між ними немає, але достатньо оцінити втрати і людські жертви, і відмінності в поняттях проявляються. Надзвичайні ситуації - події, що відрізняються масштабністю, які охоплюють значну територію і загрозливі великому числу людей. Джерелом біосоціальної надзвичайної ситуації може бути особливо небезпечна або широко розповсюджена інфекційна хвороба людей, сільськогосподарських тварин і рослин. Небезпечною називається ситуація, в якій виникає пряма загроза життю і здоровю людини.

  У суспільному житті існують також небезпеку соціального характеру (насамперед прояви злочинності), що виникають з вини людей. Поняття надзвичайної ситуації засноване на тому, що джерелом її є небезпечне пригода, в результаті якої створюються вражаючі фактори прямого або непрямого впливу на людину. Часто в пресі, по радіо і телебаченню одні і ті ж події називають по-різному - аварією або катастрофою. До небезпечних техногенних інцидентів належать аварійні вибухи в промисловій зоні індустріально-селитебного комплексу аварії на інженерних та транспортних комунікаціях пожежі в промисловій зоні індустріально-селитебного комплексу хімічні аварії, повязані з надходженням у навколишнє середовище небезпечних хімічних речовин радіаційні аварії і т. Стихійні лиха, як правило, призводять до аварій і катастроф у промисловості, на транспорті, в комунально-енергетичному господарстві та інших сферах життєдіяльності людини. Надзвичайні ситуації (нс) - це великомасштабні небезпечні та екстремальні ситуації з залученням великої кількості людей і загрожують тяжкими наслідками. Навіть один підготовлена людина з десятків працівників одного офісу або підприємства здатна суттєво знизити кількість постраждалих і загиблих, грамотно організувавши евакуацію, оперативно викликавши екстрені служби і надавши їм найбільш повну інформацію про те, що відбувається. В основі екстремальних та надзвичайних ситуацій лежить залишковий ризик, який випливає з істини про потенційну небезпеку будь-якої діяльності людини. До екстремальних ситуацій (ес) відносяться травми на виробництві, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди, а також обставини, які можуть призвести до травм різної тяжкості. Щоб зменшити негативний вплив несприятливих факторів, зберегти самовладання, витримку, здатність до самодопомоги, необхідно проводити психологічну, фізичну та інші види підготовки осіб, які можуть опинитися в екстремальних ситуаціях.

  М., 1959. Т. 8. С. 882.} Екстремальна ситуація (від лат. extremus - крайній) - сукупність умов і обставин, що виходять за рамки звичайних, які ускладнюють  ...

  Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища ...

  Людина опиняється в екстремальних ситуаціях з різних причин, але частіше за ... переключення її загальмоване, м'язи напружені, рухи стають різкими, ...
 • Управление проектами в компании. Методология технологии практика Сооляттэ А. Ю.
 • Евгения Чепенко Злодей не моего романа
 • Вафли Тара Дагган
 • ИНСТРУКЦИЯ НА ТЕЛЕФОН СОУЛ 202
 • Впередсмотрящие С. Обрант
 • Знание сила 1980 год
 • Нейросетевой анализ медицинских данных Александр Шайдуров
 • Топографическая анатомия и оперативная хирургия Каган И.И
 • Уайт Поль Д. КЛЮЧИ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА
 • Восстановительная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой области - Неробеев А.И.
 • Клиническая гастроэнтерология. Учебник для студентов мед. вузов.— 3-е изд. перераб. и доп.
 • Психологические шпаргалки. Коллекция правильных решений для трудных жизненных задач
 • Лекарственные средства: Пособие для врачей Изд.14-е Машковский М.Д.
 • Lehrbuch der botanik Strasburger E.
 • Медицина екстремальних ситуацій - В.М. Запорожан
  Каталог книг
  [dcufut]